שלושים יום למותו של עמוס, גילוי מצבה - 04.07.2008

נערך ביום שישי בצהריים במעמד ובנוכחות חברים רבים ובני משפחה

לחצו על התמונה הרצויה כדי להגדילה