היצירות מקרמיקה של עמוס

ידי אומן היו לו לעמוס - כל היצירות שכאן צולמו מקירות ביתו שבנופית

לחצו על התמונה הרצויה כדי להגדילה