תמונה שם המספיד קרבה להספד
חדוה כרמלי אישתו של עמוס להספד
איל כרמלי הבן של עמוס מעמוס עד עמוס
יעל לצרוס אחות של עמוס להספד
אילן שפרירי החתן של עמוס להספד
ענבר כרמלי הכלה של עמוס להספד
עוז שפרירי נכדו של עמוס להספד
סער שפרירי נכדו של עמוס להספד