תמונה שם המספיד קרבה להספד
איריס שפרירי הבת של עמוס להספד
אייל כרמלי הבן של עמוס להספד
יעל לצרוס אחות של עמוס להספד
אילן שפרירי החתן של עמוס להספד
רויטל כרמלי הכלה של עמוס להספד
עוז שפרירי הנכד של עמוס להספד
רחמים נאור חבר קרוב ושכן להספד
דני ענבר חבר ילדות להספד
מולי רש חבר מנופית להספד