דרושים מלאכים - אבי ברוך
כמו כדרורית - עליזה רווה
מעמוס עד עמוס - אהוד קלפון

טלי ויינר - ארה"ב עוז שפרירי - הנכד הבכור
תמר - ניו זילנד חברת רוטרי באר שבע
רוטרי הוד השרון מיכל עופר
אסנת וארהל'ה שפיר חביבה רוגר
עידו ומאיה לוי נורית והרצל הראל
חיים בסכס - נופית רותי ודני אילן
אילנה ושמוליק פני ושלומי
מירב ודבורית נילי ושמריהו בירן