חביבה רוגר


יעל היקרה,

שמעתי בצער גדול על מות אחיך.

אח ההולך לעולמו, סוג של יתמות מותיר מאחוריו, גב נאמן הנשמט מאיתנו.

קבלי נא את תנחומי על אבדן זה.

אני מאמינה כי כל אדם מגיע לעולמנו כדי לתרום את חלקו לקידומה של האנושות. במוות חטוף יש תחושה קשה של החמצה.

אדם שנקטף כך הוא לפיכך אבדה לכולנו.

שלא תדעי עוד צער. יהיו השנים שזכית להיות איתו, הזמנים שנצרת, לניחומים באבלך.

חביבה רוגר