מיכל עופר כותבת ליעל


יעל יקרה,

שולחת לך את תנחומי על מותו של אחיו היקר- עמוס.

הייתה לי הזכות לטייל איתו ועם חדווה בפולין

ובידי התקליטור עם המצגת היפה שהכין ונתן לכולנו במפגש אצל שלמה בלייברג

מי ייתן ולא תדעו עוד צער.

בידידות רבה

מיכל עופר