על עמוס- אחי היקר שהלך לעולמו \ יעל לצרוס

נולד בחיפה ביום 13 ביוני 1942 בבית החולים 'מולדה' בשדרות הנשיא.

גרנו במתחם מפעלי סולל בונה במפרץ, כי אבא היה קצין הביטחון של סולל בונה, והיה לו 'סליק' של נשק, מתחת לבית ובמחסן בחצר, הוא היה במסגרת תפקידו אחראי על השומרים וכן על מתקן הסודי של חומר הנפץ לפיצוצים של סלילה ובינוי של סולל בונה..

עמוס הלך לגן הילדים של הגננת טובה, בכביש ראשי ליד הצריף, ולבית הספר היסודי 'ארלוזורוב' . עם סיום כיתה ח', נרשם עמוס לבית הספר החקלאי – 'כפר גלים', שהיה די קשה לעירוניים להתקבל אליו בימים אלו, כי בו למדו רק 'מיוחסים' בני קיבוצים ומושבים מהאזור.

עמוס סיים את בית הספר החקלאי בהצלחה, והלך להכשרה בקיבוץ מעיין צבי – ליד זכרון יעקב והיה 'מאומץ' בקיבוץ על ידי משפחת שהם .

עמוס התגייס לצבא ושרת בנח"ל, ומיד אחרי סיום הטירונות, יצא עם החברה, להקים את חבל 'אלמגור', שהיה טרשים וסלעים, והחברה הנחלאים, סיקלו את האבנים בידיים, בעבודת פיסית קשה, שם עמוס חלה בצהבת קשה ואושפז בבית חולים.

אחרי שהחלים ,חזר עם החברה לצבא, סיים את השירות בנח"ל, ויצא עם הגרעין שלו לקיבוץ כפר – עזה, שם היה מרכז הרפת מספר שנים, עד שהחליט לחזור לקריה, נווה מכורתו – עם תחתונים וגופיה אפורים לגופו.

עמוס התחיל לעבוד בסולל בונה כמנופאי,ומפעיל ציוד מכני כבד, ולאט לאט השתלם בעוד ועוד קורסים מקצועיים ועבד על המנופים הגדולים של 'לימה', שעל מנת לעבוד עליהם היה צריך לעשות הכשרה מיוחדת, אותה עבר עמוס בהצלחה רבה.

כאשר נערכו שינויים ארגוניים בסולל בונה, עזב עמוס את הארגון, ועבר לעבוד במנופי 'פלגור' שהיו שייכים לקיבוץ פלמחים, במסגרת עבודתו, הגיע לתפקידים ניהוליים בחברה עד שמשם פרש כמעט באונס לפנסיה מוקדמת.

בשנים האחרונות התמקד עמוס בעשייה למען הישוב אותו כה אהב ובו הוא גר – נופית. במסגרת עבודתו זו עסק עמוס במספר עניינים עיקריים הקשורים לקהילה: עשייה למען הביטחון ביישוב ובטחון התושבים בו, עזרה לבני הנוער ביישוב , כוח ויד עזר בתפעול אירועים ביישוב ועוד ...

עמוס נפטר ביום ג' , 04 בחודש יוני 2008 , א' בחודש סיוון תשס"ח